Affärsidé och Kvalitetspolicy

Alla medarbetare på KVATEK Teknikerleasing AB skall utföra sina uppdrag på ett sådant sätt att kunden vill anlita oss igen. Detta genom att upprätthålla egen hög kompetens, vara engagerad, motiverad och lojal, hålla vad man lovar och alltid uppträda på ett trevligt sätt.

Våra huvudområden är: Produktionsteknik, Kvalitet och Företagsutveckling

Produktionsteknik

Vi kan det mesta inom produktionsteknik. Traditionell, produktionsnära produktionsteknik är vår kärnverksamhet. Arbetsplatsutformning, ordning- och reda, tidsstudier och instruktioner är enligt oss grundpelare i all tillverkningsindustri. Vi har valt att inte specialisera oss utan är generalister inom produktionsteknik och det har visat sig vara värdefullt för kunden att få en samarbetspartner som har förmågan att se helheten i olika problemställningar och lösningar på problem. Med ett kompetent produktionstekniskt arbete uppnås ökad effektivitet och förbättrad produktivitet.

Kvalitet

KVATEK har medarbetare som kan ta uppdrag som kvalitetstekniker och mät- och mätdonsberedare.

Företagsutveckling

Vi kan leda och/eller medverka i förändringsarbete. Skapande och införande av ledningssystem enligt SS-EN ISO14001 och SS-EN ISO9001 förekommer löpande. Hjälpa kunder med rutiner i olika sammanhang är något KVATEK är bra på.