Välkommen!

Kvatek Teknikerleasing AB är ett konsultföretag som erbjuder företag både spetskompetens och allmän kompetens genom att sälja tjänster inom produktionsteknik, företagsutveckling och kvalitetssäkring. Vi verkar för att kunderna ska kunna effektivisera sin verksamhet, öka produktiviteten och få högre lönsamhet. Vi hjälper företag med resurser som håller en hög kompetensnivå genom kontinuerlig egen vidareutbildning, motiverade och trevliga medarbetare och ett handlingskraftigt nätverk med samarbete med andra företag och organisationer.

Vi kan det mesta inom produktionsteknik.

Traditionell, produktionsnära produktionsteknik är vår kärnverksamhet.
Arbetsplatsutformning, ordning- och reda, tidsstudier och instruktioner är enligt oss grundpelare i all tillverkningsindustri.

Produktionsteknik

Vill du veta mer om hur vi arbetar med tillverkningsprocesser, teknik eller utrustning?

Produktionsteknik

Vi inrättar eller förbättrar tillverkningsprocesser, teknik eller utrustning som krävs för att hantera nuvarande och planerade program

Uppdatera ledningssystem

Kvalitet

Vill du veta mer om hur vi arbetar med tillverkningsprocesser, teknik eller utrustning?

Kvalitet

Kvatek strävar efter kontinuerlig produktutveckling och att leverera en felfri produkt av hög kvalitet.

test2
Läs vår folder

Företagsutveckling

Vill du veta mer om hur vi arbetar med ditt företags utveckling?

Företagsutveckling

Vi utvecklar företags vision, mål, strategi och fokuserar på ekonomi, marknad, ledarskap och försäljning.

test2

Kompetenshöjande

KVATEK håller en hög kompetensnivå genom kontinuerlig egen vidareutbildning, motiverade och trevliga medarbetare och ett handlingskraftigt nätverk med samarbete med andra företag och organisationer.

Optimering av processflöden

KVATEK verkar för att kunderna ska kunna effektivisera sin verksamhet, öka produktiviteten och få högre lönsamhet.
KVATEK hjälper företag med resurser.

Kompetens

Kvatek är ett konsultföretag som erbjuder företag både spetskompetens och allmän kompetens genom att sälja tjänster inom produktionsteknik, företagsutveckling och kvalitetssäkring.

Vi har kompetensen och resurserna inom produktionsteknik!

 • Beredningar

 • Vardags-rationaliseringar

 • Lönesystem

 • Tidsstudier

 • Kapital-rationaliseringar

 • Fabrikslayouter

 • Arbetsplatsutformning

 • Arbetsinstruktioner

 • kalkyler

 • Frekvensstudier

 • ISO-9000

 • Nulägesanalyser

 • Projektledning

 • MPS

 • Kvalitetssäkring

 • Projektledare

 • Utbildare

 • Bollplank

 • Vikarierare

 • Löpande

 • Logistik