Välkommen!

Kvatek Teknikerleasing AB är ett konsultföretag som erbjuder företag både spetskompetens och allmän kompetens genom att sälja tjänster inom produktionsteknik, företagsutveckling och kvalitetssäkring. Vi verkar för att kunderna ska kunna effektivisera sin verksamhet, öka produktiviteten och få högre lönsamhet. Vi hjälper företag med resurser som håller en hög kompetensnivå genom kontinuerlig egen vidareutbildning, motiverade och trevliga medarbetare och ett handlingskraftigt nätverk med samarbete med andra företag och organisationer.

Vi kan det mesta inom produktionsteknik.

Traditionell, produktionsnära produktionsteknik är vår kärnverksamhet.
Arbetsplatsutformning, ordning- och reda, tidsstudier och instruktioner är enligt oss grundpelare i all tillverkningsindustri.

Produktionsteknik

Vill du veta mer om hur vi arbetar med tillverkningsprocesser, teknik eller utrustning?

Produktionsteknik

Vi inrättar eller förbättrar tillverkningsprocesser, teknik eller utrustning som krävs för att hantera nuvarande och planerade program

Kvalitet

Vill du veta mer om hur vi arbetar med tillverkningsprocesser, teknik eller utrustning?

Kvalitet

Kvatek strävar efter kontinuerlig produktutveckling och att leverera en felfri produkt av hög kvalitet.

test2

Företagsutveckling

Vill du veta mer om hur vi arbetar med ditt företags utveckling?

Företagsutveckling

Vi utvecklar företags vision, mål, strategi och fokuserar på ekonomi, marknad, ledarskap och försäljning.

Klicka för mer info

Kompetenshöjande

KVATEK håller en hög kompetensnivå genom kontinuerlig egen vidareutbildning, motiverade och trevliga medarbetare och ett handlingskraftigt nätverk med samarbete med andra företag och organisationer.

Optimering av processflöden

KVATEK verkar för att kunderna ska kunna effektivisera sin verksamhet, öka produktiviteten och få högre lönsamhet.
KVATEK hjälper företag med resurser.

Kompetens

Kvatek är ett konsultföretag som erbjuder företag både spetskompetens och allmän kompetens genom att sälja tjänster inom produktionsteknik, företagsutveckling och kvalitetssäkring.

Vi har kompetensen och resurserna inom produktionsteknik!

 • Beredningar

 • Vardags-rationaliseringar

 • Lönesystem

 • Tidsstudier

 • Kapital-rationaliseringar

 • Fabrikslayouter

 • Arbetsplatsutformning

 • Arbetsinstruktioner

 • kalkyler

 • Frekvensstudier

 • ISO-9000

 • Nulägesanalyser

 • Projektledning

 • MPS

 • Kvalitetssäkring

 • Projektledare

 • Utbildare

 • Bollplank

 • Vikarierare

 • Löpande

 • Logistik

“Vi är väldigt nöjda med Kvateks arbete.”

 

”Kvatek har nu konsultat hos oss i 5 år och bevisar att dom håller absolut högsta nivå inom produktionsteknik.  Lite spröd text och lite mer ströd text. Jag vill tacka alla på Kvatek för deras hårda arbete under åren för att utveckla vår verksamhet. Vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete och hoppas vi får lika många år till ihop!  Tack!” – Aluminiumgjutarna

Varför ni ska välja oss.

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra ett provexemplar av en bok. Lorem ipsum har inte bara överlevt fem århundraden, utan även övergången till elektronisk typografi utan större förändringar.

Erik, Whiskytunnan AB

Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra ett provexemplar av en bok. Lorem ipsum har inte bara överlevt fem århundraden, utan även övergången till elektronisk typografi utan större förändringar.

Andreas, BetterByDesign

Thank you for your very professional and prompt response. I went to look for answers to my own questions and quickly realized that the information I was requesting was very easy to find. As were the videos and the instructions. In fact everything has been perfect so far. This is by far the most well supported theme I have ever had the pleasure to work with. Lots of wonderful options. I wished I had found you before I spent money on a competitors theme. Thanks again for the great support and for a great product.

Mattias, Husvagnsservice

Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra ett provexemplar av en bok. Lorem ipsum har inte bara överlevt fem århundraden, utan även övergången till elektronisk typografi utan större förändringar. Det blev allmänt känt på 1960-talet i samband med lanseringen av Letraset-ark med avsnitt av Lorem Ipsum, och senare med mjukvaror som Aldus PageMaker.

Magnus, Gjuteri AB